Hvorfor vælge at blive Franchisetager – når du kan starte for dig selv?

 

Der er virkelig stor forskel på at være franchisetager og helt selvstændig. At være franchisetager er at være selvstændig, men uden en lang række af de ulemper, der er forbundet med at være helt selvstændig.

Nederst har vi listet 10 gode grunde til at blive franchisetager.

Det får du!

 

For et mindre startgebyr tilbyder vi dig at blive en del af et stærkt navn og netværk og en unik forretningsidé, – vi er de første og eneste af slagsen i Danmark. Forretningen drives efter et succesfuldt, gennemarbejdet og afprøvet koncept, som vi gerne vil dele med dig og som gør det nemt for dig at drive din egen vikar- og rekrutteringsforretning. Jobagenterne Danmark er en 100% danskejet virksomhed med fokus på bedste match af mennesker til det danske arbejdsmarked. Vi leverer fleksible personaleløsninger til stor som lille virksomhed.

I korte træk får du:

 

 • Adgang til et lønsomt forretningskoncept
 • Du bliver certificeret Jobagent, certificering pågår de første 6 mdr. af samarbejdet
 • Hele landet som din arbejdsplads – der er ingen afgrænsninger med postnumre, distrikter mv.
 • En opstartspakke som gør det muligt for dig at komme hurtigt i gang med at opbygge din forretning sideløbende med, at du modtager undervisning og vejledning i at drive forretningen
 • En startpakke med visitkort, roll-ups, produktark og merchandise
 • Licens til brug af vores vikar-system samt manualer og skabeloner til at drive forretningen
 • Din egen hjemmeside
 • Tildelt en mentor til support og løbende opfølgning de første 6 mdr.
 • Mulighed for at deltage på vores kvartalsmøder med hele Jobagenterne Danmark-netværket inkl. ledelsen
 • Invitation til Kick Off hvert år

Det praktiske

 

Som franchisetager skal du have dit eget CVR-nummer.

Du sørger selv for PC, telefon samt kontor/flyverplads (vi anbefaler kontorfællesskab for at holde omkostningerne nede).

Markedsføring og bogholderi udføres af Hovedkontoret indtil du er lært op og klar til at overtage.

Du fakturerer selv dine kunder via vikar-systemet og afregner løbende med os. Det medfører et godt cashflow og at du hele tiden har dit tilgodehavende på din egen konto (at du ikke skal vente på månedlig afregning med os og at dine penge ikke står hos os).

Aftalen er 5-årig med mulighed for ophævelse efter certificeringsperioden (6 mdr.).

Din profil

 

Mennesker er forskellige, men vi forestiller os, at du besidder op til flere af følgende karaktertræk:

 • Drømmer om at blive selvstændig
 • Erfaring med salg
 • Gerne erfaring fra vikar- og rekrutteringsbranchen
 • Gerne erfaring fra virksomheds- eller jobkonsulentarbejde
 • Naturlig interesse for mennesker
 • Engagement og stort drive
 • Positiv helt ind til benet – vi gider ikke negative ”vibes”

10 gode grunde til af blive franchisetager

1. Udviklet og gennemtestet virksomhed

Franchisegiver har udviklet og gennemtestet en virksomhed, som franchisetager skal lede. Det betyder, at franchisetager er fri for at gøre en masse indledende fejl både af driftsmæssig karakter og af investeringsmæssig karakter.

2. Kom hurtigt i gang

Franchisetageren kommer meget hurtigt i gang med at drive sin nye virksomhed. Franchisegiver har erfaring med at starte virksomhed op, og derfor er der en klar plan for, hvordan franchisetager kommer i gang.

3. Lavere startomkostninger

Det er forbundet med en lavere investering at starte som franchisetager end det er at starte selvstændigt. Selv om der investeres i en indtrædelses, så giver franchisekonceptet så mange elementer i form af viden og erfaring m.m., at det ikke ville være muligt for franchisetager at starte tilsvarende virksomhed uden at skulle investere langt større beløb.

4. Træning

Franchisetageren modtager en træning i at drive virksomhed inden driften igangsættes.

5. Faciliteter

Franchisegiver stiller en række faciliteter til rådighed for franchisetager, således at denne kan udøve sin virksomhed med sikkerhed.

6. Hjælp til det administrative

Franchisetager skal ikke være specialist i alt vedrørende drift af en virksomhed. Franchisegiver sørger for en del af elementerne i den daglige drift. Det kan være indkøb, administration, bogholderifunktion mv., som franchisetager dermed ikke behøver at spekulere på.

7. Stordriftsfordele

Franchisetager drager fordel af en række stordriftsfordele som f.eks. markedsføring, indkøb, udviklede specialsystemer til håndtering af virksomhedens drift, som letter det daglige arbejde.

8. Koncept i udvikling

Franchisegiver udvikler hele tiden på virksomhedskonceptet og der er afgang til omfattende vidensdeling fra både franchisegiver, men også fra franchisekollegaer, der deler ud af erfaringer i branchen.

9. Feedback og rådgivning

Franchisegiver stiller et supportteam til rådighed således af francisetager løbende modtager feedback og rådgivning om, hvordan virksomheden kan optimeres.

10. Lettere finansiering

Det er meget lettere og muligvis også billigere at få fin finansieret sin franchisevirksomhed end det er at få finansieret sin helt egen virksomhed – og du kommer i gang med af drifte med det samme. Det skyldes alle ovenstående punkter og det forhold, at banken ikke udelukkende ser på den enkelte frachisetagers virksomhed, men også på den samlede virksomhed bestående af franchisegiver og samtlige franchisetagere.

Der er selvfølgelig også minusser ved at være franchisetager:

 • Det kan føles som en ulempe for nogen, en stor fordel for andre, at man skal følge konceptet og overholde de foreskrifter som franchisegiver sætter
 • At man skal acceptere, at der træffes beslutninger som gavner virksomheden bredt, men som muligvis ikke gavner præcis din virksomhed

Vi mener selvfølgelig at plusserne er langt flere end minusserne – ovennævnte er tænkt som information og inspiration og in-put til dig, når du overvejer at blive franchisetager.

Bliv ringet op

 

Ønsker du at blive franchisetager og dermed være din egen chef i et stadig voksende netværk – så kontakt os gerne.