10 gode grunde til at blive franchisetager

1. Udviklet og gennemtestet virksomhed
Franchisegiver har udviklet og gennemtestet en virksomhed, som franchisetager skal lede. Det betyder, at franchisetager er fri for at gøre en masse indledende fejl både af driftsmæssig karakter og af investeringsmæssig karakter.
2. Kom hurtigt i gang
Franchisetageren kommer meget hurtigt i gang med at drive sin nye virksomhed. Franchisegiver har erfaring med at starte virksomhed op, og derfor er der en klar plan for, hvordan franchisetager kommer i gang.
3. Lavere startomkostninger
Det er forbundet med en lavere investering at starte som franchisetager end det er at starte selvstændigt. Selv om der investeres i en indtrædelses, så giver franchisekonceptet så mange elementer i form af viden og erfaring m.m., at det ikke ville være muligt for franchisetager at starte tilsvarende virksomhed uden at skulle investere langt større beløb.
4. Træning
Franchisetageren modtager en træning i at drive virksomhed inden driften igangsættes.
5. Faciliteter
Franchisegiver stiller en række faciliteter til rådighed for franchisetager, således at denne kan udøve sin virksomhed med sikkerhed.
6. Hjælp til det administrative
Franchisetager skal ikke være specialist i alt vedrørende drift af en virksomhed. Franchisegiver sørger for en del af elementerne i den daglige drift. Det kan være indkøb, administration, bogholderifunktion mv., som franchisetager dermed ikke behøver at spekulere på.
7. Stordriftsfordele
Franchisetager drager fordel af en række stordriftsfordele som f.eks. markedsføring, indkøb, udviklede specialsystemer til håndtering af virksomhedens drift, som letter det daglige arbejde.
8. Koncept i udvikling
Franchisegiver udvikler hele tiden på virksomhedskonceptet og der er afgang til omfattende vidensdeling fra både franchisegiver, men også fra franchisekollegaer, der deler ud af erfaringer i branchen.
9. Feedback og rådgivning
Franchisegiver stiller et supportteam til rådighed således af francisetager løbende modtager feedback og rådgivning om, hvordan virksomheden kan optimeres.
10. Lettere finansiering
Det er meget lettere og muligvis også billigere at få fin finansieret sin franchisevirksomhed end det er at få finansieret sin helt egen virksomhed – og du kommer i gang med af drifte med det samme. Det skyldes alle ovenstående punkter og det forhold, at banken ikke udelukkende ser på den enkelte frachisetagers virksomhed, men også på den samlede virksomhed bestående af franchisegiver og samtlige franchisetagere.